Deze website is eigendom van Heenck bouwkundige vormgeving.

Postadres: Engelsestadweg 15, 3772 TL Barneveld

Kamer van Koophandel nr. 8161179

Pieter Heenck kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan ons verstrekt.
Bij het gebruiken van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Uw naam, e-mailadres, adres, postcode en plaats, telefoonnummer.

WAAROM PIETER HEENCK DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Pieter Heenck verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Pieter Heenck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Pieter Heenck verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar Pieter Heenck. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Pieter Heenck heeft de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Zullen we kennismaken? Neem contact op met Pieter Heenck!